Reportage


Många tidningar använder mina reportage där jag oftast gör både text och bild. Det kan handla om så vitt skilda saker som öde bilskrotar, reseskildringar, Sveriges groddjur, kungsfiskare, Bechsteins fladdermus, historiska platser osv.


Behöver du ett reportage till din tidning så tveka inte att kontakta mig.